Dosen


No NIDN Nama Homebase Status
1 1117106804 Jepri, SS., M.Pd. DOSEN PRODI SASTRA INGGRIS Dosen Tetap Yayasan
2 1105057902 Mohammad Adam, SS., M.Pd DOSEN PRODI SASTRA INGGRIS Dosen Tetap Yayasan
3 1104046301 Dra. Rosmiati, MA DOSEN PRODI SASTRA INGGRIS Dosen Tetap Yayasan
4 1101026101 Dra. Hj. Siti Hafsah, M.Hum DOSEN PRODI SASTRA INGGRIS Dosen Tetap Yayasan
5 1129018202 Ulum Janah, SS.,, M.Hum. DOSEN PRODI SASTRA INGGRIS Dosen Tetap Yayasan
6 1112086802 Wahyuni, SS., M. Hum. DOSEN PRODI SASTRA INGGRIS Dosen Tetap Yayasan
7 1119126401 Waladdin Pangabean, SS, M.Pd. DOSEN PRODI SASTRA INGGRIS Dosen Tetap Yayasan
8 0020107201 Adi Prautomo, S.S., M.Hum. DOSEN PRODI SASTRA INGGRIS Pegawai Negeri Sipil
9 1101089102 Anna Anganita Theresia Latumeten, S.Pd., M.Hum. DOSEN PRODI SASTRA INGGRIS Dosen Tetap Yayasan
10 1125099101 Dwinda Tamara, S.S., M.Li. DOSEN PRODI SASTRA INGGRIS Dosen Tetap Yayasan
No NIDM Nama Homebase Status